L'Institut liderarà dos projectes d'innovació impulsats pel Ministeri d'Educació i FP

2021 12 20 innovació fp robotica foto proyecto El 17 de desembre, el Ministeri d'Educació i FP va resoldre la convocatòria i ha atorgat a l'Institut el lideratge i la coordinació de dos projectes en què participaran centres d'FP de diferents comunitats autònomes i empreses per tal de potenciar la Indústria 4.0.

Aquesta convocatòria es va publicar el 31 de maig, just quan des de l'Institut s'estava acabant el projecte d'innovació també finançat pel Ministeri relacionat amb l'estudi del desgast d'eines de tall en el mecanitzat. La convocatòria selecciona centres que imparteixen formació professional per finançar la realització de projectes d'innovació i investigació aplicades i transferència del coneixement a l'àmbit de la formació professional, coparticipats per centres educatius sostinguts amb fons públics i empreses o entitats.

D’una banda, el projecte "Cobots: la robótica colaborativa de la industria 4.0", treballarà per tal que els robots puguin comunicar-se entre ells per augmentar-ne l'eficàcia, o que puguin treballar col·laborant amb els éssers humans facilitant una major optimització dels processos amb un cost més baix i també una major qualitat en la producció final. Actualment hi ha un dèficit important de tècnics qualificats, que és encara més gran en el cas que la qualificació tingui a veure amb les tecnologies de la indústria 4.0.

El projecte, que rebrà una ajuda del Ministeri d'Educació i Formació Professional de 200.000 euros, serà coordinat pel professor de l'Institut Daniel Flores, i hi participaran el CIPFP Canastell, l'IES Cotes Baixes, ambdós del País Valencià, i l'Institut Escola del Treball de Barcelona, els quals, conjuntament amb l'empresa Universal Robots Spain, SL, treballaran per assolir la millora de la competència professional de l'alumnat en robòtica col·laborativa.

L'altre projecte seleccionat, "Soldadura inteligente 4.0, certificaciones ISO 1090-2 y realidad aumentada. La metodología del presente para los profesionales del futuro", treballarà per seguir incorporant la realitat augmentada als tallers de fabricació mecànica de l'Institut i actualitzar així les metodologies de la formació professional industrial cap a la Indústria 4.0.

Aquest projecte rebrà 190.000 euros i serà coordinat pel professor de l'Institut, Jordi Reverté, que liderarà un equip format per professorat i alumnat de l'IES Don Bosco de Castella-La Manxa, l'IES Pintor Pedro Gómez d'Andalusia i per les empreses catalanes Almacenajes y Logística Sanz, SL i Ferros Poch, SA per a la implantació d'una innovadora metodologia d'aprenentatge de la soldadura a través d'equips de soldadura intel·ligent 4.0, simuladors de soldadura i certificats d'homologació, fent de la realitat augmentada  un nexe d'unió entre la pràctica i la teoria.

Amb aquests dos projectes d'innovació, que estan finançats amb fons europeus del crèdit del “Mecanismo de Recuperación y Resiliencia” del Ministeri d'Educació i Formació Professional, en especial, de l'Instrument Europeu de Recuperació, s'executaran en dues fases, la primera fins el març del 2022 i la segona fins el març del 2023, i suposaran una actualització i modernització de les instal·lacions de formació professional industrial; també permetran crear vincles amb empreses i centres d'arreu d'Espanya. Ambós objectius es despleguen al Pla Estratègic de Formació Professional 2019-2022 i al Pla de Modernització de la Formació Professional del Ministerio, des d'on es preveuen també mesures per a la innovació i la qualitat en els ensenyaments de formació professional, mitjançant projectes d'innovació en processos tècnics emergents, relacionats amb els diversos àmbits productius.