El Batxillerat està organitzat en dos cursos acadèmics. Aquesta etapa de formació acadèmica es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat. El Batxillerat prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

El centre ofereix les següents modalitats de Batxillerat:

  • Modalitat de Ciències i Tecnologia
  • Modalitat d'Humanitats i Ciències Socials

 

Matèries 1r de Batxillerat

 

Matèries comunes

 

Llengua Catalana i Literatura I

Llengua Castellana i Literatura I

Llengua Estrangera 

Educació Física

Filosofia

 

Matèries de modalitat: cal triar-ne una de cada franja

 

 

Matèries de la modalitat científico-tecnològica

Matèries de la modalitat social-humanística

Matèria obligada

Matemàtiques

Matemàtiques aplicades a le Ciències Socials I

Llengua i cultura Llatines I 

Matèria de modalitat I

Biologia I

Dibuix Tècnic I 

Economia 

Literatura universal 

Matèria de modalitat II

Quimica I

Tecnologia i Enginyeria I

Història del món contemporani

Llengua i cultura Gregues I

 

Matèries optatives: cal triar-ne una de cada columna

 

Optativa 1

Optativa 2

Optativa 3

Francès

Biomedicina

Funcionament de l'empresa

Problemàtiques socials

Món clàssic

Psicologia

Programació

Reptes científics actuals (Biologia i Geologia)

Creació literària

Matemàtica aplicada

Formació i orientació laboral i professional

Física I (modalitat)

Dibuix artístic I (mod.)

Religió

Reptes científics actuals (Física i Química)

Comunicació audiovisual

Robòtica

Ciutadania, política i dret

Geologia i ciències ambientals I (modalitat)

Arts escèniques

Activitat Física i de la salut

 

 

Matèries 2n de Batxillerat

 

Matèries comunes

 

Llengua catalana i literatura II

Llengua castellana i literatura II

Llengua estrangera II: Anglès

Història

Història de la filosofia

Treball de recerca

 

Matèries de modalitat: cal triar-ne una de cada franja

 

 

Matèries de la modalitat científico-tecnològica

Matèries de la modalitat social-humanística

Matèria obligada

Matemàtiques II

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

Llengua i Cultura Llatines II 

Matèria de modalitat I

Biologia II

Dibuix tècnic II

Funcionament de l'empresa i disseny de models de negoci

Història de l'art

Matèria de modalitat II

Química II 

Tecnologia i Enginyeria II 

Geografia

Literatura catalana 

 

Matèries optatives: cal triar-ne una

 

Optatives

Segona Llengua Estrangera II: Francès

Física II (modalitat)

Dibuix Artístic II (modalitat)

Geologia i Ciències Ambientals II (modalitat)

Llengua i Cultura Gregues II (modalitat)

Estada a l'Empresa

Desenvolupament sostenible