Informàtica d'oficina

Aquest estudis capaciten per fer operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics, perifèrics i xarxes de comunicació de dades, i de tractament, reproducció i arxiu de documents, operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents, i també per comunicar-se de manera oral i escrita en llengua catalana i castellana, així com a nivell bàsic en llengua anglesa.

A més, acabar-los suposa l'avantatge d'obtenir la doble titulació: ESO i FP nivell 1.

 

 Mòduls Professionals Presentació
M1: Ciències Aplicades I pdf
M2: Ciències Aplicades II pdf
M3: Comunicació i Societat I pdf
M4: Comunicació i Societat II pdf
M5: Entorn Laboral pdf pdf
M6: Muntatge i Manteniment de Sistemes i Components Informàtics pdf
M7: Operacions Auxiliars per a la Configuració i l'Explotació pdf
M8: Ofimàtica i Arxiu de Documents pdf
M9: Instal·lació i Manteniment de Xarxes per a Transmissió de Dades pdf
M10: Síntesi pdf
M11: Formació en Centres de Treball pdf