CURS CP FMEH0109 MECANITZAT PER ARRANJAMENT DE FERRITJA (Nivell2)

(TORN, FRESA, PROGRAMACIÓ DE CNC, AJUST i RECTIFICADORA

 

 • HORES: 540 al centre i 80 a l'empresa
 • INSCRIPCIÓ: fins al 13 de novembre al telèfon 977600938
 • REQUISITS:
  • estar inscrit al SOC
  • possessió de dNI o NIE
  • títol ESO o superar la prova d'aptitud que es farà al centre
 • CAL PORTAR:
  • fotocòpia DNI
  • fotocòpia del títol d'ESO (es farà una prova d'aptitud el dia 15 de novembre a les 17h a les dependències del centre per a les persones que no tinguin el títol)
  • correu electrònic
  • telèfon de contacte
 • INICI DE CLASSES: 27 de novembre
 • HORARI: Tarda

 

Text Here

 

CURS CP FMEC0110 SOLDADURA AMB ELECTRODE REVESTIT I TIG (Nivell2)

(SOLDADURA, OXITALL, TUBERIES, ALTA PRESSIÓ i  ESTRUCTURES METÀL·LIQUES

 

 • HORES: 640 al centre i 40 a l'empresa
 • INSCRIPCIÓ: fins al 13 de novembre al telèfon 977600938
 • REQUISITS:
  • estar inscrit al SOC
  • possessió de dNI o NIE
  • títol ESO o superar la prova d'aptitud que es farà al centre
 • CAL PORTAR:
  • fotocòpia DNI
  • fotocòpia del títol d'ESO  (es farà una prova d'aptitud el dia 15 de novembre a les 17h a les dependències del centre per a les persones que no tinguin el títol)
  • correu electrònic
  • telèfon de contacte
 • INICI DE CLASSES: 27 de novembre
 • HORARI: Tarda

 

Text Here

 

ANESPRO ofereix cursos ocupacionals.