Projecte Innova FP amb Miki Pérez

Aquest projecte, en el marc de la xarxa Innova FP, consistia en la realització d’un portafolis per a l’il·lustrador Miki Pérez, que va oferir al centre la possibilitat de donar a conèixer el seu treball mitjançant un lloc web. El projecte era la creació d'aquesta web, cosa que ha fet que els alumnes hagin experimentat el que és treballar de manera directa amb un empresari, fent tasques incloses en el currículum i fer-ho a partir d’un treball real.

L’il·lustrador, durant les seves visites a l'Institut, ha pogut ajudar els alumnes amb el disseny i el contingut del lloc web, treball que s'ha englobat dins del treball de síntesi i el mòdul M8 de Web. Els alumnes han treballat en hores de classe i de manera individual: cadascú ha desenvolupat la seva part. També han treballat de manera conjunta amb els tutors, fent una memòria, un manual d'usuari i aquest vídeo de presentació que us mostrem. Com a contraprestació pel treball realitzat, l’il·lustrador va fer el rètol amb el logotip del centre a la façana de l'edifici de tallers de l'institut, tal com ja us vam explicar.