Entrevistes FP dual d’Innetum

Els alumnes de 1r del CFGS DAM que estan interessats a fer FP dual a l’empresa Inetum han fet una entrevista amb el responsable de dual d'aquesta empresa, Andrés Vallbuena Torres. L'empresa ofereix moltes oportunitats per fer-hi aquest tipus de formació, tant per al cicle de DAM com per al d’ASIX. Actualment, hi ha 14 alumnes que estan fent-lo a les oficines de Tarragona. 

Els alumnes van sortir contents de l'entrevista i amb ganes de començar el seu dual. La tutora de 2n DAM/ASIX i coordinadora de duals  del centre, Neus Budesca, comenta que hi ha molta demanda per part d'empreses tant de la comarca com de fora per als alumnes dels cicles d'informàtica i que segurament no podran cobrir amb els alumnes d’enguany tota la demanda que tenen les empreses.