valls genera 300x200S’ha signat un altre conveni d’FP dual per als cicles formatius de grau superior de la família d'Informàtica.

2020 12 17 dual argologic 2 El 16 i 17 de desembre, l'empresa Argologic, SA organitzà un esdeveniment informatiu adreçat a la captació d'empreses potencialment col·laboradores a l'FP dual de l'Institut.

2020 11 05 logo bauhausS’ha signat un altre conveni d’FP dual per als cicles formatius de grau superior de la família d'Informàtica.