Dual amb AMES

El 26 de febrer vam fer la 3a jornada de presentacions de les empreses col·laboradores en la formació dual. El senyor Jordi Crespo, responsable de recursos humans de l'empresa AMES de Montblanc, ens va presentar la seva empresa i els diferents llocs de treball que tenen per fer-hi pràctiques en FP dual.