Col·laboracions amb FP dual

Ahir vam començar a l’Institut un cicle de presentacions de les empreses col·laboradores amb la formació dual; la primera va ser l'empresa Andreu manteniment de Valls. 

Cada dilluns a les 5 de la tarda, a l'aula d'audiovisuals, vindrà una empresa diferent a presentar-se i a explicar als alumnes les tasques que podran desenvolupar en el cas que facin FP dual en la seva empresa. Aquestes presentacions van adreçades a tots els alumnes de 1r dels cicles superiors que han de fer les pràctiques, i també als de segon curs que, una vegada acabat el cicle, s’hauran d'incorporar al món laboral.