Pràctiques d’Erasmus+ a Itàlia

itàlia_estiu-15.jpgEl 16 de juny, sis alumnes d’FP de grau mitjà de l’Institut van viatjar cap a Itàlia després d’uns mesos de preparació tant lingüística com professional; tornaran a mitjans de juliol.Aquests alumnes, que han rebut una beca Erasmus, hi iniciaran un període de pràctiques en diferents empreses italianes degudament seleccionades. Són Berta Solanes, del CFGM de Comerç; Andrea Ortega i Raquel Sánchez, del CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria; Marc Duran, del CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes; Jaume Armengol, del CFGM Soldadura, i René Henry Schier, del CFGM de Mecanització. Tots ells mitjançant la oportunitat que els ha ofert l’Institut, a través de la subvenció del Programa Erasmus+, podran compartir aprenentatges i coneixements amb altres persones del seu sector professional i enriquir així la seva trajectòria professional. Aquestes pràctiques, formaran part del currículum dels nois i noies i suposaran també una experiència, no tan sols laboral, sinó social, cultural i lingüística.

L’Institut Jaume Huguet aposta per la internacionalització de la formació professional com a eina per completar els aprenentatges de l’alumnat i preveu que el curs vinent es pugui repetir aquesta iniciativa i que alhora abasti més països i a més alumnat de diferents perfils professionals.

El Programa Erasmus+

La Carta Erasmus d’Educació Superior (Erasmus Charter for Higher Education-ECHE) estableix el marc general de qualitat per les activitats europees i internacionals de cooperació que una institució educativa, en aquest cas l’Institut Jaume Huguet, pot dur a terme en el marc del Programa Erasmus+. La concessió de la Carta Erasmus és un requisit previ per a tots aquells centres educatius que vulguin participar en programes i projectes de mobilitat d’estudiants i professorat a diferents països. Aquest reconeixement permet participar cooperativament amb altres centres acreditats en projectes d’innovació i intercanvi de bones pràctiques. La Carta Erasmus és concedida des de Brussel·les i té validesa per tota la durada del Programa Erasmus+, fins l’any 2020.

D’aquesta manera l’Institut cerca la modernització i internacionalització de la seva oferta educativa mitjançant la participació en les activitats de mobilitat del Programa Erasmus, amb la finalitat de millorar la qualitat de la formació professional, que ofereix les competències lingüístiques i interculturals de l’alumnat i del professorat i la inserció laboral, en la mesura que tot plegat afavoreix la cohesió social. Amb aquest triple objectiu, va néixer a l’Institut Jaume Huguet el Projecte d’Internacionalització de la Formació Professional, que a través del Programa Erasmus+, ha anat prenent cos i materialitzant-se ja des d’ara i també en els propers anys. Així l’Institut fomenta al màxim la mobilitat dels seus estudiants de formació professional, per a la realització de pràctiques en empreses de països europeus.

Juntament amb la mobilitat de l’alumnat de la formació professional, l’Institut Jaume Huguet està endegant programes de mobilitat per a professorat que el curs vinent participarà en projectes d’innovació, intercanvis i cooperació amb els altres centres de formació professional o empreses europees, adreçats a la millora d’aspectes curriculars, organitzatius, pedagògics i de metodologia docent.