Pràctiques de l'Erasmus a Sicília

Els alumnes del nostre centre que són a Sicília fent pràctiques Erasmus en diferents empreses, segons la seva especialitat, ja han fet les primeres preses de contacte amb el món laboral. Estan molt contents, i a poc a poc van adaptant-se i coneixent els costums, la cultura, la llengua i la gastronomia. Continueu aprofitant l'experiència, nois i noies!