Erasmus a Grècia

Soraya Ruiz i Laura Solé, professores de la família professional de comerç i d'administració i gestió respectivament, estan gaudint de la seva beca Erasmus+ a Grècia. Al llarg de la setmana del 10 al 16 de juliol, assisteixen a una formació que versa sobre noves metodologies educatives, que de segur els resultarà molt útil per aplicar a les seves classes. 

A més, en les estones lliures, aprofiten per fer turisme i conèixer Atenes, una ciutat plena de matisos i amb infinites possibles visites culturals. Esperem que gaudeixin molt de l'experiència i tornin carregades d'idees innovadores per aplicar al nostre Institut!