Participem a l’InfoDay d’esports

INFO DAY BRUSSELLES Kira Menén, professora del Departament d'Educació Física del centre, va viatjar a Brussel·les per participar en l'InfoDay del programa Erasmus Plus Sport.

Va anar-hi el 4 i 5 de febrer, juntament amb una comitiva de presidents de federacions esportives catalanes i de beneficiaris (joves i persones sense sostre i discapacitades) dels programes d’acció social de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), per conèixer de prop les institucions europees i compartir temps i espais amb diferents dirigents esportius de federacions vinculades a INSERsport i Welcome League, els programes de formació i inclusió laboral de la UFEC que aquest any celebraran la seva tercera edició.

El dia 4 van visitar el Parlament Europeu i també van ser rebuts per la delegada del govern davant la Unió Europea, Meritxell Serret, i el dia 5 participaren en l’InfoDay del programa Erasmus Plus Sport, una trobada promocionada per la Comissió Europea on les diferents federacions esportives podien conèixer com trobar fórmules de finançament per portar a terme projectes esportius amb altres socis europeus, per promocionar l'activitat física i esportiva en qualsevol àmbit.

 

INFO DAY BRUSSELLES KIRA

 

INFO DAY BRUSSELLES SERRET

 

INFO DAY BRUSSELLES dirigents federatius brusselles