La competència general d’aquest títol consisteix en dissenyar productes de fabricació mecànica, estris de processat de xapa, motlles i models per a polímers, fosa, forja, estampació o pulvimetal·lúrgia, assegurant la qualitat, i complint la normativa de prevenció de riscs laborals i de protecció ambiental.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de tarda de 15:00h a 21:30h

  

 

 Mòduls ProfessionalsPresentació
M1: Representació gràfica en fabricació mecànica. pdf blau 
M2: Disseny de Productes Mecànics. pdf blau
M3: Disseny d’estris de processat de xapa i estampació. pdf blau 
M4: Disseny de motlles i models de fosa. pdf blau 
M5: Disseny de motlles per a productes polimèrics. pdf blau
M6: Automatització de la fabricació. pdf blau
M7: Tècniques de fabricació mecànica. pdf blau
M8: Materials. pdf blau
M9:Formació i orientació laboral. pdf blau
M10: Empresa i iniciativa emprenedora. pdf blau
M11: Projecte de disseny de productes mecànics. pdf blau pdf blau
M12: Formació en centres de treball pdf blau