Ascensor

L'ascensor podrà ser utilitzat per les persones amb deficiències físiques que els impedeixin pujar i baixar escales. Aquestes persones demanaran la clau a consergeria al matí i la tornaran en acabar la jornada escolar (cal presentar com a dipòsit el DNI o bé el carnet escolar). Les persones que utilitzin l'ascensor no podran ser acompanyades per altres alumnes