Instal·lacions

L'Institut d'Educació Secundària Jaume Huguet. Antiga Escola del Treball és un centre que disposa d'un bon equipament, el qual possibilita l'acció educativa del professorat amb l'objectiu de desenvolupar totes les capacitats de l'alumnat.

Instal.lacions

Aules d'Informàtica equipades amb Pentiums, connectades en xarxa i amb connexió a Internet mitjançant ADSL (2Mb). Totes les aules disposa de TV. 8
Aula de disseny assistir per ordinador (CAD). 16 ordinadors. 1
Aulari docent amb canó de projecció 1
Servei de Recursos Tècnics i Suport TIC 1
Departaments didàctics dotats d'ordinador
18
Laboratoris de Ciències experimentals. 3
Aula d'idiomes amb mitjans audiovisuals. 1
Portatils de TV i audiovisuals (DVD, Video...) 3
Aula de música equipada amb piano acústic, teclat electrònic, ordinador i cadena musical. 1
Aula audivisual amb capacitat per a 80 persones, equipada amb projector de LCD, vídeo i antena parabòlica. 1
Biblioteca amb TV, vídeo i reproductor de CDI. 1
Aules de dibuix. 2
Aules de Visual i plàstica 2
Aula de tecnologia 2
Aula de CNC amb una fressadora, dos torns i sis ordinadors. 1
Aula d'automatització equipada amb panels de peumàtica, hidràulica,  electrohidràulica i  ordinadors. 1
Aula de fabricació flexible equipada amb una cèl.lula de fabricació flexible i ordinadors. 1
Tallers d'electricitat i electrònica. 2
Taller de mecànica. 1
Taller de fusteria. 1
Taller de fusteria d'alumini 1
Laboratori químic. 1
Aula de pràctiques de comerç 1
Aula de pràctiques administratives 1
2.000 m2 de pistes esportives, amb 4 vestidors. 1
Gimnàs. 1
Estació meteorològica 1
Aules de teoria. 4