ANESPRO - Fundació Antiga Escola Professional de Valls

anespro

Pel març de 1993, i amb motiu d'unes jornades de portes obertes que va fer l'IPFP de Valls, va sorgir el projecte de crear una entitat que canalitzés les pràctiques dels alumnes de Formació Professional en empreses de les nostres comarques. Aquesta incipient idea es concretà de mica en mica. La Cambra de Comerç i Indústria de Valls, conscient de la importància de la formació i del seu futur, en col.laboració amb l’Institut Politècnic de Formació Professional, avui Institut d'Educació Secundària Jaume Huguet. Antiga Escola del Treball, considerà adequat instituir la Fundació Antiga Escola Professional de Valls (ANESPRO).


La reunió constitutiva del Patronat d'ANESPRO se celebrà el dia 5 de juliol de 1994.  Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.033.

 

Principals objectius d'Anespro

 • Fomentar l’estreta col·laboració de l’entorn econòmic i empresarial (comarques de l’Alt Camp i la Conca de Barberà) amb l’Institut Jaume Huguet. Antiga Escola del Treball de Valls per a promoure les pràctiques dels alumnes i el seu seguiment a les empreses.

 • Impulsar la instal·lació de laboratoris, tallers, centres d’estudi i investigació i centres de serveis que puguin fer servir tant les empreses i els professionals com els professors i els alumnes de l’Institut Jaume Huguet. Antiga Escola del Treball de Valls.

 • Organitzar activitats tècnico-formatives per contribuir a millorar professionalment els treballadors de les comarques.

 • Col.laborar amb l’Institut Jaume Huguet. Antiga Escola del Treball de Valls per actualitzar l’ensenyament i el material didàctic, d’acord amb la constant renovació tecnològica i amb les necessitats de la demanda laboral.

 

Organigrama del patronat de la Fundació

El Patronat de la Fundació té la següent estructura:

 • President: el president de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls.

 • Sotspresident: el director de l’Institut Jaume Huguet. Antiga Escola del Treball de Valls.

 • Secretari: el secretari de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls.

 • Sotssecretari: un representant de l’Institut Jaume Huguet. Antiga Escola del Treball de Valls.

  Interventor: un representant de l'Institut Jaume Huguet. Antiga Escola del Treball de Valls.

Altres membres del patronat

 • Un representant de l’Ajuntament de Valls.

 • Un representant del Consell Comarcal de l’Alt Camp.

 • Un representant del Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

 • Tres empreses nomenades per la Cambra de Comerç i Indústria de Valls.

 • Tres persones designades per l’Institut Jaume Huguet. Antiga Escola del Treball de Valls

 • Un representant del Consorci Pro-universitari de Valls Alt Camp-Conca de Barberà

 

Activitats organitzades per ANESPRO

Les activitats organitzades per Anespro des de la seva fundació han estat les següents:

 • Convenis de col·laboració. Gestió, conjuntament amb l’Institut Jaume Huguet·Antiga Escola del Treball de Valls, de les pràctiques en alternança dels alumnes en les empreses col.laboradores de la Fundació i pagament mensual de beques per als alumnes que hi tenen conveni de pràctiques

 • Cursos Beques d’estudi ANESPRO (amb el suport d’empreses col·laboradores). Concessió d’una beca anual a l’alumne de l’Institut Jaume Huguet·Antiga Escola del Treball de Valls que hagi obtingut el millor expedient acadèmic a un CFGM i que vulgui cursar estudis de CFGS i, per als alumnes de l’Institut que passin de batxillerat a CFGS.

   • Cursos de reciclatge professional per a treballadors d’empreses col.laboradores de la Fundació i cursos organitzats íntegrament per la Fundació i dirigits a estudiants, professors i treballadors en general.

   • Cursos de Formació ocupacional com a centre col.laborador del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya

   • Cursos de reciclatge professional com a conveni entre Anespro – Ascamm.

 • Premi Escola-Empresa. Concessió del Premi Escola-Empresa, consistent en un diploma a l’empresa que hagi destacat més durant el curs escolar en el tema de convenis de pràctiques en alternança. El lliurament del premi es fa anyalment, coincidint amb la “Nit de Premis” que es celebra a la nostra ciutat.

 • Gestió i/o finançament de noves aules i equipaments, per tal de poder realitzar els cursos.

 • Realització de debats i conferències. Organització, conjuntament amb l’Institut, de Jornades Tecnològiques.

Cliqueu aquí per entrar a l'espai web que la Fundació Anespro té a la web de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls.