Altres serveis

  • Zones d'esbarjo ajardinades
  • Servei de reprografia
  • Atenció pedagògica
  • Àrees esportives
  • Activitats AMiPA
  • Audiovisuals
  • Servei de recursos i suport TIC
  • Aules multimèdia
  • Aula d'idiomes