Càrrecs unipersonals

Els càrrecs unipersonals es divideixen en tres gran blocs: els caps de departament, coordinacions dels diversos ensenyaments i la resta de coordinacions. La llista següent indica el professorat assignat a cadascun dels càrrecs:

      

Caps de Família Professional
Família Professional d'Activitats Físiques i Esportives Candela Martí
Família Professional d'Administració Míriam Rubio
Família Professional de Comerç i Màrqueting Sònia Bové
Família Professional d'Electricitat i Electrònica Daniel Flores
Família Professional de Fabricació Mecànica Héctor Zazo
Família Professional d'Industries Extractives Jordi Esqué
Família Professional d'Instal·lacions i Manteniment Irene Teruel
Família Professional d'Informàtica i Comunicacions Laura López
Família Professional de Sanitat M. Teresa Albaigés

 

Caps de departament
Dept. Formació i Orientació Laboral Sara Álvarez
Dept. Ciències Experimentals Júlia Ollé
Dept. Educació Física Rosa M. Batalla
Dept. Llengua castellana i literatura Lluís Fernández
Dept. Llengua catalana i literatura Neus Salvat
Dept. Llengües estrangeres Gemma Estrada
Dept. Matemàtiques Rosa M. Manchobas
Dept. Música Felip Brunet
Dept. Orientació Mercè Aguadé
Dept. Humanitats i Ciències Socials Antoni M. Marsal
Dept. Tecnologia Adrià Delgado
Dept. Visual i Plàstica Mercè Bessó

 

Coordinadors dels ensenyaments impartits en el centre
Coordinadors d’ESO Núria Estruch / Carlos Baglietto
Coordinadora de Batxillerat David López
Coordinador de Formació Professional Juan José García

 

Altres coordinacions
Coordinadora de tutories de Cicles Formatius Sara Àlvarez
Coordinador de Cicles Formatius Industrials Héctor Zazo
Coordinadora de Cicles Formatius de Serveis Roser Niñerola
Coordinadora d'activitats i serveis extraescolars Íngrid Cano
Coordinador d’informàtica Ferran Urgell
Coordinador de xarxa i servidors Laura López
Coordinador i dinamització dels equips TIC/TAC Josep Lluís Cañadilla
Coordinadora lingüística i notícies web Neus Salvat
Coordinadors revista Marc de Bofarull / Joan Foguet
Coordinador prevenció de riscos laborals Naoual M'Hir
Coordinadores Pla d’Acció Tutorial Sara Álvarez, Elisenda Armengol i Núria Estruch
Coordinadora de qualitat Noèlia Tuset
Coordinador Comissió de convivència Lilian Borràs
Coordinador Valors i Projecte Escoles Verdes Carla Carreras
Pla Experimental Esport a l’Escola Candela Martí
Coordinadora del servei d'assessorament i reconeixement Noèlia Tuset
Coordinador del Pla Plurilingüe Antoni Marsal
Coordinadora de FP dual David Vallverdú
Coordinadora de Projecte InnovaFP Ferran Urgell
Coordinadora de Mobilitat Sònia Bové
Coordinadora d'Emprenedoria Laura Solé
Coordinadora de Serveis a les Empreses Neus Budesca
Coordinadora d'ActivaFP Irene Teruel
Coordinadora de FuturaFP Laura López
Coordinadora dels Equips de Treball per Projectes Transversals Elisenda Armengol
Coordinadora de Festes Rosa M. Manchobas
Coordinadors Comissió de Teatre Claustre Pallarès / Joan Miquel Simon