Visita a Ikea

La visita d'aquestes instal·lacions, que gestiona l'empresa FM Logístics a Valls, va permetre que els joves coneguessin de forma pràctica l'organització d'un magatzem, quines funcions s’hi desenvolupen i quina és la logística necessària. Van rebre les explicacions corresponents per part dels tècnics encarregats.

Aquesta activitat està inclosa dins el mòdul de tècniques de magatzem del cicle formatiu.