CRAI de la URV i teatre

Primerament es va visitar el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de Universitat Rovira i Virgili de l’avinguda Catatunya. Aquest entorn, comú per a tots els universitaris, es dedica a donar suport a l’aprenentatge, la docència i la recerca relacionats amb la informació i les tecnologies de la informació (TIC). Es va fer una visita guiada per totes les zones dedicades tant a l’aprenentatge com a la investigació. Allí es va poder veure l’aula d’informàtica, l’espai del silenci o del treball en grup entre d’altres. I ens va sorprende el llegat de la família de l’escriptora i política Maria Aurèlia Capmany, que conté veritables joies de les literatures romàniques.

els més antics biblioteca soterranicataleg de llibres

Aquest espai ha canviat molt des que els professors vàrem anar a la universitat; s’ha ergonomitzat: hi ha espai per a qui vol estudiar amb taula gran, o amb petita, amb fred o amb calor, i també espais per treballar en grup; però el que continua igual és que segueix omplint-se d’estudiants. Potser el més interessant és que la URV apropa el seu servei als estudiants de secundària dintre del món universitari i ofereix als centres la possiblilitat que consultin materials per poder realizar el treball de recerca. Per a aquest ús, cal trametre una sol·licitud a la URV.

Després, es va anar fins al carrer Pere Martell, on hi ha la sala-auditori on es va fer la representació de Tres sombreros de copa de Miguel Mihura. La companyia Transeduca ens va oferir una adaptació plena d’humor. Els quatre actors van ser bastant fidels al text de Mihura, i van representar el primer i l’últim acte de manera força fidel. Ens van oferir àgils i ràpides converses amb un llenguatge formal, però, alhora, mostrant l’essència d’aquesta obra teatral: els personatges que dialogaven amb la presència d’un altre que no escoltava; Don Sacramento que es presenta sense avisar a l’habitació de Dionisio; Buby que dirigeix a Paula per guanyar diners fàcils i la conversa telefònica de Dionisio mentre una puça li pica a la cama i la bota que es troba sota el llit. Només ens va faltar una Paula més viva.

Departament de Castellà