Visita a la Unitat de Medicina de l’Esport

Els grans objectius d’aquesta unitat són dos; d'una banda, la prevenció i la prescripció per tal d’assegurar una pràctica d’activitat física com més saludable millor i, de l’altra, el diagnòstic i el tractament quan ja hi ha hagut una lesió.

El reconeixement medicoesportiu és un dels punts forts per assolir aquesta prevenció. Es busca que el practicant d’exercici no presenti cap contraindicació o alteració que li impedeixi de realitzar la pràctica en bones condicions. Aquesta revisió consta d’una anamnesi personal, familiar i esportiva, una exploració física i de l’aparell locomotor on es busquen dades antropomètriques, una prova dinamomètrica i una exploració de l’aparell respiratori i cardíac. El plat fort d’aquest reconeixement acaba amb una prova d’esforç. Una de les nostres alumnes ho va poder provar in situ;  primer amb la bicicleta i després amb la cinta, es va sotmetre a una prova d’esforç submàxima (85% de la seva FC màxima) mentre tots observaven el desenvolupament del seu cicle cardíac i de la pressió arterial.

Des d’aquí animem a tothom que fa activitat física dos o tres cops per setmana d’una forma continuada, que s’apunta a curses populars, que fa mitges maratons, que surt cada cap de setmana amb bicicleta, etc. que pensi en la importància de saber si és apte per a la pràctica física que realitza, especialment a nivell cardiològic.