Visita a les instal·lacions de Repsol

Concretament, foren els alumnes de les branques industrials de 2n dels CFGM de Mecanització, Soldadura i caldereria, i Instal·lacions elèctriques i automàtiques.

La Sra. Paloma Valdés va guiar el nostre alumnat en tot moment. A la sala d’actes, es va projectar un vídeo explicatiu del conjunt de les instal·lacions on es repassava la quantitat de productes derivats del petroli.

Valdés explicà que el complex industrial ocupa més de 500 hectàrees (superfície equivalent a la del nucli urbà de Tarragona), i es divideix en instal·lacions d'exploració, refinació, química i GLP. Afegí, que en aquestes instal·lacions es fabriquen diàriament molts productes per a milions de persones: el gas butà o propà que dóna calor a la llar, els combustibles que fan funcionar milions de vehicles, el querosè emprat en avions, la base per crear productes químics i asfalts, etc. La producció és molt elevada i les xifres són de gran magnitud.

Per l’especialitat d’estudis de l’alumnat, van fer una visita al taller de mecanitzats de Repsol on es va poder constatar la conscienciació en temes de prevenció de riscos laborals i salut mediambiental; van ser atesos pel cap del taller, el qual va fer les explicacions oportunes i va respondre totes les preguntes de l’alumnat.

La Sra. Valdés va fer referència a la seguretat, l'objectiu prioritari en totes les activitats que es desenvolupen a les instal·lacions de Repsol, i al clar compromís amb el medi ambient. Al complex Industrial dia a dia treballen i inverteixin per minimitzar l’impacte de l’activitat en l'entorn.

Va informar que Repsol enfoca les seves activitats cap a la minimització dels impactes en l'entorn, i afegí que al complex industrial de Tarragona, es processen grans volums d'hidrocarburs per convertir-los en productes . La proporció de la producció i el lineament de Repsol sobre medi ambient, ha promogut la incorporació de mesures i inversions molt alta, per a complir el seu compromís en aquesta matèria . Dins d'aquest context, afegeix la Sra. Valdés, Repsol fa esforços per superar les metes i objectius proposats , donant-li primordial importància a la gestió mediambiental responsable amb el planeta, i que a Tarragona, la companyia inverteix gairebé 20 milions d' euros a l'any en la seva política mediambiental destinada a la seva infraestructura i/a equips de personal . A més, 10 milions més anuals són utilitzats en noves propostes de diverses proporcions , el que confirma el compromís de Repsol amb l'entorn i la societat en general .

Parlant de la prevenció de riscos laborals, la Sra. Valdés va indicar que tots els empleats que desenvolupen la seva activitat en el complex són responsables de la seva pròpia seguretat, i de contribuir amb un enfocament clarament preventiu, a la seguretat, a la salut i a l’acompliment ambiental individual i col lectiu; són coherents amb la seva política de seguretat, en la qual tenen el compromís a assolir un alt nivell de seguretat que garanteixi el desenvolupament de les activitats industrial i comercial.

Per finalitzar les explicacions, va dir que Repsol forma part de la societat i que col·laboren en iniciatives culturals, socials, educatives i esportives de Tarragona i el seu entorn, com és el cas de les IV Jornades Joves i Empresa, amb les quals any rere any hi hem col·laborat.

Posteriorment es van visitar les instal·lacions del complex industrial de Repsol per conèixer de primera mà quines són les tasques que s’estan fent amb motiu de l’aturada que es duu a terme aquests dies, que té un cost de 95 milions d’euros.

La visita durà dues hores i mitja i va comptar amb l’assistència de 55 alumnes, acompanyats pels professors Félix Fernández, Xavier Lora, Jesús Rovira i Eloy Centelles. La coordinadora de la sortida de treball va ser M. Carme Pena.

2repsol