Sortida d’art

Aquest escultor treballa amb marbres, semi calcàries, granits, basalts, gresos, etc. materials que, tractats amb la seva tècnica, arriben a convertir-se en atractives formes còncaves, foradades, entrellaçades, preses de si mateixes, ondulades, etc. En resum, treballades magistralment. Tampoc no s’ha d’oblidar el tacte de les textures i de les superfícies.

Va ser una visita molt interessant, innovadora, rica de treballs, agradable per a la vista, misteriosa i, sobretot, d’una gran elegància. L’exposició s’estarà al Centre de Lectura fins al 22 de juny.

Elisa Mateo