Pràctiques d’excavacions

Els alumnes del CFGM d'Excavacions i Sondatges, seguint amb el "desembre pràctic", s'han posat mans a l’obra, i han pogut realitzar pràctiques de sondejos, de topografia, i de maquinària de moviment de terres.