XXVè Concurs Literari de Sant Jordi 2022

25è SANT JORDI CARTELL JPG

El Departament de Català presenta les bases del XXVè Concurs Literari de Sant Jordi 2022

BASES:

I. Es convoquen els següents premis:

 

  • PREMI Narcís Oller de narrativa:

CATEGORIA A per a alumnes de 1r i 2n d’ESO, a un treball de dos fulls com a màxim

CATEGORIA B per a alumnes de 3r i 4t d’ESO, a un treball de tres fulls com a màxim

CATEGORIA C per a alumnes de Batxillerat i cicles formatius, a un treball de quatre fulls com a màxim

 

  • PREMI Carles Magriñà de poesia:

CATEGORIA A per a alumnes de 1r i 2n d’ESO

CATEGORIA B per a alumnes de 3r i 4t d’ESO

CATEGORIA C per a alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius

II. Els treballs que aspirin a aquests premis han d’estar escrits en català, en Arial 12-interlineat 1.5, sense signar i amb un títol. S’hi ha d’adjuntar un sobre tancat, fora del qual hi ha de figurar el títol del treball, el premi al qual aspira i la categoria i, dintre, el nom i el curs de l’autor.

III. El tema dels treballs és lliure en els treballs per al Premi Carles Magriñà de poesia. La narració per al Premi Narcís Oller, cal que, en algun moment, passi durant: unes Festes Decennals de la Candela, una representació de teatre musical de l’Institut, una festa d’aniversari i/o un trajecte en transport

IV. El termini d’admissió dels originals acabarà el dia 23 de febrer del 2022. Tots els treballs s’han de lliurar a la Secretaria del centre.

V. El jurat podrà declarar deserts els premis.

Els premis es repartiran durant la celebració de la Diada de Sant Jordi.