Llorenç Masdeu Vilalta, Premi CatSkills en soldadura

2021 06 03 CATSKILLS LLORENÇ 3 El passat 3 de juny, el nostre alumne del CFGS Programació de la Producció en Fabricació Mecànica, Llorenç Masdeu Vilalta, va participar en el campionat Catskills en l'especialitat de Soldadura. Durant la jornada de competició va poder mostrar les seves habilitats en aquesta tècnica i va obtenir una meritòria segona posició en la classificació final.

La soldadura ha evolucionat notablement en els últims temps. Els processos de fabricació s’han automatitzat, cosa que ha permès obtenir productes de més qualitat i amb menor cost. Tot i això, se segueix utilitzant molt la soldadura manual: reparacions, construccions metàl·liques (construccions navals, muntatge de naus industrials, transport de fluids (gasoductes), artesania, metàl·lica, reparació de maquinària, etc.). Els processos de soldadura manual més utilitzats segueixen sent: elèctrode revestit, MIG/MAG, TIG, fil tubular amb protecció de gas o sense, soldadura oxiacetilènica ja sigui tova o forta. En l’actualitat molts procediments requereixen la combinació de diferents processos de soldadura (elèctrode revestit + TIG), per obtenir productes d’una gran qualitat, com ara canonades i recipients d’alta pressió utilitzats diàriament en la indústria.

La prova que va fer el Llorenç va consistir en:

MÒDUL A: Unió dels tubs segons la indicació d’un plànol. Es proporcionà a cada concursant 2 peces (1 joc) de tub de 114,3 mm de diàmetre i 8,56 mm de gruix, bisellats en un costat a un angle comprès entre 30º-35º. Una vegada puntejats els tubs, el concursant el situà al posicionador fins al final de la soldadura. Procés: Elèctrode revestit + TIG − Arrel: procés TIG − Reforç: procés TIG − Reomplerta: elèctrode revestit, Bàsic 7018 − Pentinat: elèctrode revestit, Bàsic 7018 Posició de soldadura: cornisa (PC, 2G) Material base: acer al carbó Material d’aportació: − Vareta d’aportació de 2,4 mm de diàmetre. − Elèctrode Bàsic 7018 de 2,5 i 3,25 de diàmetre. − Gas de protecció: Argó. 

MÒDUL B: Unió de les peces segons la indicació d’un plànol. Es proporcionaren a cada concursant 4 peces, (2 jocs) de xapa de 350*150*10, bisellades en un costat a un angle comprès entre 30º – 35º. Es van poder utilitzar un màxim de tres ponts. Una vegada puntejades les peces, el concursant situà el conjunt al posicionador fins al final de la soldadura. Procés: soldadura MAG Posició de soldadura: plana (PF , 3G) Material base: acer al carbó Material d’aportació: − Fil massís de 0,8 o 1mm de diàmetre, sota atmosfera protegida − Gas de protecció: mescla d’Argó + CO2 (85% / 15%)

Felicitem el Llorenç i els seus professors de Fabricació Mecànica, en concret els de l'especialitat de Soldadura, Jordi Reverté i Èric Guirao, que l'han acompanyat durant tots aquests mesos de preparació. Enhorabona a tots!