Plurilingüisme

Des del curs 2014-15 l’Institut Jaume Huguet forma part del Grup d’Experimentació per al Plurilingüisme que s’impulsa des del Departament d’Ensenyament.

Es tracta d’un projecte innovador que permet, a l’alumnat de l’Institut Jaume Huguet, d'aprofundir en el coneixement d’una o més llengües estrangeres, a més de les oficials i/o pròpies, ja que es fa cada vegada més imprescindible i serveix per garantir l’adquisició dels processos d’aprenentatge i la millora contínua de l’alumnat.

Amb aquest projecte, l’Institut Jaume Huguet continua, com sempre ha fet, en l’avantguarda de les innovacions que proposa el Departament d’Ensenyament, i que aporten valor al seu alumnat, i aposta, una vegada més, per la qualitat i l’excel·lència en l’educació.

 

Aquest és el nostre nou repte!
 

 

From the academic year 2014-15 the secondary school Jaume Huguet is involved in the Multilingualism Experimentation Group (GEP) that the Catalan Department of Education promotes.

This innovative project will allow the students of Jaume Huguet school to reinforce and improve their knowledge of foreign languages, together with an effective achievement of our official and own languages; since foreign languages are increasingly essential to guarantee the acquisition of learning processes and the continuous improvement of the students.

With this project, Jaume Huguet secondary school continues its aim of being the avant-garde regarding the innovations that the Department of Education proposes, in order to contribute to increase the students’ competences, and once again, looking forward to achieving quality and excellence in education.

This is our new challenge!