Programa de Suport Vital Bàsic als centres escolars

Aquesta darrera setmana s'han dut a terme a l'Institut les últimes implementacions del Programa de Suport Vital Bàsic als centres escolars (PSVe). 

Des de la matèria d'Educació Física s'han format els alumnes de 3r i 4t d'ESO i els de 1r de Batxillerat en els protocols i maniobres bàsiques per actuar; se’ls han ensenyat quins són els primers auxilis davant de situacions d'aturada cardíaca, obstrucció greu de la via aèria i han après a atendre una persona que està inconscient però respira, col·locant-la en posició lateral de seguretat. 

A més a més, al llarg del curs, a 1r de Batxillerat, s'ha desenvolupat tota una situació d'aprenentatge en què l'alumnat havia de recrear diferents situacions  d'emergència, combinant l'expressió corporal amb la correcta aplicació dels primers auxilis.

Des del Departament de Cures Auxiliar d'Infermeria s'ha format en SVB a tot l'alumnat de 2n de tots els cicles formatius de GM del centre.

Gràcies a la participació en el programa i a la implicació del professorat responsable, s'han pogut formar més de 450 alumnes, els quals davant una situació d'emergència tindran eines per saber afrontar-la.