CURS 2023-2024 

Les DATES següents són PROVISIONALS

 

ESO

PREINSCRIPCIÓ: del 8 al 20 de març de 2023

MATRÍCULA: del 20 al 28 de juny de 2023

 

BATXILLERAT

PREINSCRIPCIÓ: del 20 al 26 d'abril de 2023

MATRÍCULA: del 22 de juny al 3 de juliol de 2023

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFGM)

Alumnat amb continuïtat d'escolarització

  • alumnes que el curs 2022-2023 cursen 4t d'ESO
  • alumnes que han superat un PQPI o una FP de Grau Bàsic
  • alumnes que han realitzat el CAM, han superat la Prova d'Accés o tenen un altre requisit d'accés i tenen com a màxim de 18 anys

PREINSCRIPCIÓ: del 12 al 18 d'abril de 2023

MATRÍCULA: del 3 al 7 de juliol de 2023

La resta de l'alumnat 

  • alumnes que han obtingut l'ESO anteriorment al curs 2022-2023
  • alumnes que han realitzat el CAM, han superat la Prova d'Accés o tenen un altre requisit d'accés i tenen més de 18 anys
  • alumnes no admesos o que no han participat en l'altre procés
  • l'alumnat no esmentat en els apartats anteriors que tenen el requisit acadèmic d'accés

PREINSCRIPCIÓ: del 9 al 15 de maig de 2023

MATRÍCULA: del 3 al 7 de juliol de 2023

 

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR (CFGS)

Alumnat que començarà un CFGS 

PREINSCRIPCIÓ: del 26 de maig a l'1 de juny de 2023

MATRÍCULA: del 19 al 24 de juliol de 2023

Resta de l'alumnat

  • alumnes del centre de CFGS que passen de 1r a 2n curs
  • alumnes del centre de CFGS que han de repetir 1r o 2n curs

CONFIRMACIÓ DE MATRÍCULA: del 27 de juny al 3 de juliol de 2023

 

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

PREINSCRIPCIÓ: data pendent de publicació

MATRÍCULA: data pendent de publicació

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU BÀSIC (FP BÀSICA)

PREINSCRIPCIÓ: data pendent de publicació

MATRÍCULA: data pendent de publicació