CURS 2023-2024 

ESO
PREINSCRIPCIÓ: del 8 al 20 de març de 2023
MATRÍCULA: del 20 al 28 de juny de 2023
 
BATXILLERAT
PREINSCRIPCIÓ: del 19 al 25 d'abril de 2023
MATRÍCULA: del 22 de juny al 3 de juliol de 2023
 
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFGM)
GESTIÓ DE LA LLISTA D'ESPERA
ACTE PÚBLIC D'ADJUDICACIÓ DE PLACES VACANTS
20 de JULIOL de 2023 a les 11:00 h a l'Institut Jaume Huguet
 
1r Torn:  Alumnat amb continuïtat d'escolarització
  • alumnes que el curs 2022-2023 cursen 4t d'ESO o 1r de Batxillerat
  • alumnes que han superat un PQPI o una FP de Grau Bàsic
  • alumnes que han realitzat el CAM, han superat la Prova d'Accés o tenen un altre requisit d'accés i tenen com a màxim de 18 anys
PREINSCRIPCIÓ: del 25 al 27 de juliol de 2023
MATRÍCULA: de l'1 al 5 de setembre de 2023
 
2n Torn:  La resta de l'alumnat
  • alumnes que han obtingut l'ESO anteriorment al curs 2022-2023
  • alumnes que ha realitzat el CAM, superat la Prova d'Accés o tenen algun altre requisit d'accés i tenen més de 18 anys
  • alumnes no admesos o que no han participat en l'altre procés
  • l'alumnat no esmentat en els apartats anteriors que tenen el requisit d'accés
PREINSCRIPCIÓ: del 25 al 27 de juliol de 2023
MATRÍCULA: de l'1 al 5 de setembre de 2023
 
CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR (CFGS)
Alumnat que començarà un CFGS 
PREINSCRIPCIÓ: 6 i 7 de setembre de 2023
MATRÍCULA: del 8 al 12 de setembre de 2023
 
Resta de l'alumnat
  • alumnes del centre de CFGS que passen de 1r a 2n curs
  • alumnes del centre de CFGS que han de repetir 1r o 2n curs
CONFIRMACIÓ DE MATRÍCULA: del 27 de juny al 3 de juliol de 2023
 
CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ D'FP (CEFP)
PREINSCRIPCIÓ: del 29 de juny al 5 de juliol de 2023
MATRÍCULA: del 18 al 20 de juliol de 2023
 
PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)
PREINSCRIPCIÓ: del 2 al 12 de maig de 2023
MATRÍCULA: del 3 al 14 de juliol de 2023
 
CICLES FORMATIUS DE GRAU BÀSIC (FP BÀSICA)
PREINSCRIPCIÓ: del 16 al 25 de maig de 2023
MATRÍCULA: del 15 al 21 de juny de 2023


 Per a més informació podeu consultar a la pàgina web del Departament d'Educació