MIRA MÉS VÍDEOS DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ EN LÍNIA

ESO
PREINSCRIPCIÓ del 8 al 20 de març de 2024
MATRÍCULA del 18 al 26 de juny de 2024
 
BATXILLERAT
PREINSCRIPCIÓ del 18 al 25 d'abril de 2024
MATRÍCULA del 21 de juny a l'1 de juliol de 2024
 
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
PREINSCRIPCIÓ del 24 al 30 de maig de 2024
 
1r PERÍODE DE MATRÍCULA del 17 al 22 de juliol de 2024
  •  Només alumnes que se'ls ha assignat la primera opció triada a la preinscripció
2n PERÍODE DE MATRÍCULA del 2 al 6 de setembre de 2024
  • alumnes que han obtingut plaça en el segon procés d'assignació
PREINSCRIPCIÓ PER OPTAR PER UNA PLAÇA VACANT del 12 al 16 de setembre de 2024
  • podran participar totes les persones que no han obtingut plaça i les que no han participat en el procés anterior
 
CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR
PREINSCRIPCIÓ del 24 al 30 de maig de 2024
 
1r PERÍODE DE MATRÍCULA del 15 al 18 de juliol de 2024
  • Només alumnes que se'ls ha assignat la primera opció triada a la preinscripció
2n PERÍODE DE MATRÍCULA del 2 al 6 de setembre de 2024
  • alumnes que han obtingut plaça en el segon procés d'assignació
PREINSCRIPCIÓ PER OPTAR PER UNA PLAÇA VACANT del 12 al 16 de setembre de 2024
  • podran participar totes les persones que no han obtingut plaça i les que no han participat en el procés anterior
ALUMNAT QUE CONTINUA EN EL MATEIX CICLE DE GRAU SUPERIOR
  • alumnes del centre que passen de 1r a 2n curs
  • alumnes del centre que han de repetir 1r o 2n curs
INSTRUCCIONS PER CONFIRMAR LA MATRÍCULA del 26 de juny al 5 de juliol de 2024
 
CURSOS D'ESPECIALITZACIÓ D'FP
PREINSCRIPCIÓ del 28 de juny al 4 de juliol de 2024
MATRÍCULA del 16 al 19 de juliol de 2024
 
PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)
PREINSCRIPCIÓ del 2 al 9 de maig de 2024
MATRÍCULA del 2 al 8 de juliol de 2024
 
CICLES FORMATIUS DE GRAU BÀSIC (FP BÀSICA)
PREINSCRIPCIÓ del 16 al 24 de maig de 2024
MATRÍCULA del 17 al 21 de juny de 2024


 Per a més informació podeu consultar a la pàgina web del  Departament d'Educació