Primer centre educatiu de l’Alt Camp amb Carta Erasmus+

Carta Erasmus 1

 

El nostre centre ha aconseguit la Carta Erasmus+ per al període 2014-2020, cosa que ens converteix en el primer centre educatiu de la comarca a aconseguir-ho.

La Carta Erasmus d’Educació Superior (Erasmus Charter for Higher Education-ECHE) estableix el marc general de qualitat per a les activitats europees i internacionals de cooperació que una institució educativa pot dur a terme en el marc del Programa Erasmus+. La concessió de la Carta Erasmus és un requisit previ per a tots aquells centres que vulguin participar en programes i projectes de mobilitat d’estudiants i professorat a diferents països.

Aquest reconeixement ens permetrà participar cooperativament en projectes d’innovació i intercanvi de bones pràctiques amb altres centres acreditats. La Carta Erasmus és concedida des de Brussel·les i té validesa per tota la durada del Programa Erasmus+, fins a l’any 2020.

Amb aquest reconeixement, l’Institut cerca la modernització i internacionalització de la seva oferta educativa mitjançant la participació en les activitats de mobilitat del Programa Erasmus, amb la finalitat de millorar la qualitat de la formació professional i de les competències lingüístiques i interculturals de l’alumnat i també afavorir la inserció laboral en la mesura que tot plegat afavoreix la cohesió social.

Amb aquest triple objectiu, va néixer al nostre centre el Projecte d’Internacionalització de la Formació Professional, el qual a través del Programa Erasmus+ podrà anar prenent cos i materialitzant-se ja des d’ara i també en els propers anys. Així l’Institut fomenta al màxim la mobilitat dels seus estudiants de formació professional perquè puguin fer pràctiques en empreses europees. A finals del curs passat cinc alumnes dels CFGM de Mecanització i Soldadura ja van completar, durant un mes, la seva Formació en Centres de Treball en una empresa italiana. Enguany, i després de l’obtenció de la Carta Erasmus+, en el marc d’aquest programa, hi haurà almenys sis estudiants més, de les branques de Comerç, Sanitat, Informàtica i Fabricació Mecànica, que faran una bona part de les pràctiques curriculars obligatòries en empreses estrangeres.

D’aquesta manera, l’Institut Jaume Huguet aporta valor i bagatge al currículum formatiu de l’alumnat de formació professional mitjançant el seu Projecte d’Internacionalització i el Programa Erasmus+.

Juntament amb la mobilitat de l’alumnat, l’Institut està endegant programes de mobilitat per al professorat, cosa que permetrà participar en projectes d’innovació, en intercanvis i cooperació amb altres centres de formació professional o amb empreses europees, tot això adreçat a la millora d’aspectes curriculars, organitzatius, pedagògics i de metodologia docent.

Una altra vessant que porta implícita la Carta Erasmus+ és que possibilita accedir a fons europeus distribuïts pel Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació a través de les diferents convocatòries que s’aniran publicant fins a l’any 2020, totes destinades a complir els diferents objectius del Projecte d’Internacionalització.

Aquest reconeixement Erasmus+ s’afegeix als altres segells de qualitat i excel·lència que acrediten el nostre centre com a capdavanter en diferents àmbits i que li permeten esdevenir centre de referència en relació a Catalunya en els ensenyaments professionals que imparteix.