MatèriaPresentació 
Anglès pdf
Biologia i Geologia optativa pdf
Ciències socials: Història pdf
Cultura científica pdf
Educació en valors cívics i ètics pdf
Educació física pdf
Educació visual i plastica Optativa pdf
Economia  pdf
Francès pdf
Filosofia pdf
Física i Química  pdf
Formació i orientació personal i professional pdf
Informàtica  pdf
Llatí pdf
Llengua Catalana i Literatura pdf
Lengua Castellana y Literatura pdf
Matemàtiques pdf
Religió pdf
Tecnologia pdf