MatèriaPresentació 
Anglès pdf
Alemany optativa pdf
Biologia i Geologia pdf
Ciències socials: Història i Geografia pdf
Descoberta de l'entorn pdf
Educació física pdf
Educació física Optativa pdf
Educació visual i Plàstica pdf
Emprenedoria pdf
Física i Química pdf
Francès Optativa pdf
Llengua Catalana i Literatura pdf
Lengua Castellana y Literatura pdf
Matemàtiques pdf
Música pdf
Religió pdf
Tecnologia pdf
Tecnologia Optativa pdf