MatèriaPresentació 
Alemany optativa pdf
Anglès pdf
Ciències experimentals pdf
Ciències experimentals Optativa: Món microscòpic pdf
Ciències socials: Història i Geografia pdf
Educació física pdf
Educació visual i Plàstica pdf
Francès Optativa pdf
Llengua Catalana i Literatura pdf
Llengua Catalana Optativa pdf
Lengua Castellana y Literatura pdf
Matemàtiques pdf
Música pdf
Música Optativa pdf
Religió pdf
Tecnologia pdf
Tecnologia Optativa pdf