MatèriaPresentació 
Anglès pdf
Anglès optativa pdf
Ciències de la naturalesa pdf
Ciències Socials: Història i Geografia pdf
Educació física pdf
Educació visual i Plàstica pdf
Francès pdf
Llengua Catalana i Literatura pdf
Lengua Castellana y Literatura pdf
Matemàtiques pdf
Matemàtiques Optativa  pdf
Música pdf
Religió pdf
Tecnologia pdf