Cures Auxiliars d'Infermeria

Departament de Sanitat

Al Departament de Sanitat volem formar a futurs professionals del sector sanitari, en la vessant tècnica i humana. Partint del model de Virgínia Henderson, basat en les necessitats bàsiques del pacient i amb la perspectiva bio-psico-social.