Area de llengua i cultura clàssiques

INCIPERE DIMIDIUM

La cultura clàssica és el conjunt de les activitats intel·lectuals (literatura, filosofia, ciència i art), religioses (mitologia i culte) i polítiques (organització administrativa i jurídica) desenvolupades pel poble grec i romà fa més de dos mil anys. Apliquem el terme clàssic a aquesta cultura i les seves llengües vehiculars, el llatí i el grec, perquè són un autèntic model i, consegüentment, s'hi recorre en l'ensenyament, la política, l'art o en l'estudi del pensament, sobretot del Renaixement ençà.

Al nostre institut podem cursar la matèria de Déus i Herois a tercer d'ESO, una Introducció a les Llengües Clàssiques a quart i les assignatures de Grec i Llatí al Batxillerat. El classicisme, però, no és pas incompatible amb els nous temps. En aquest sentit, dins del Pla Plurilingüe, l'àrea de Llengües i Cultura Clàssiques fomenta des de fa més d'una dècada la suficiènca en llengua anglesa. L'alumnat, doncs, té l'oportunitat de millorar les competències lingüístiques d'aquesta llengua estrangera mentre duu a terme activitats d'ensenyament-aprenentatge de l'àmbit clàssic.

Incipere dimidium, és a dir, "començar ja és la meitat". Som-hi, doncs!

 

Únic membre de l'àrea

Antoni M. Marsal i Bonet

Llibres i recursos per al curs 2024-25

3r ESO: Dossier propi i Aula Moodle

4t ESO: LLATÍ. Editorial Casals, amb llibre digital. Dossier propi. Aula Moodle

1r i 2n de batxillerat:

 • GREC I
  • Llibre digital: Alberich i Mariné Joan: Delos 1. Editorial Vicens Vives.
  • Lectura: Antígona, de Sòfocles (editorial La Magrana).
  • Lectura: Ilíada i Odissea (selecció de material fotocopiat)
  • Aula Moodle.
 • GREC II
  • Llibre digital: Alberich i Mariné, Joan: Delos. Editorial Vicens Vives.
  • Diccionari manual Grec clàssic-català. Editorial Vox.
  • Lectura: Homer, Ilíada (editorial La Magrana).
  • Lectura: Aristòfanes, Lisístrata (editorial Adesiara).
  • Dossier propi de preparació per a les PAU.
  • Aula Moodle
 • LLATÍ I
  • Llibre de text: Llatí 1. Editorial Barcanova.
  • Lectura: A la recerca d'una pàtria. La història de l'Eneida (editorial Vicens Vives).
  • Aula Moodle.
 • LLATÍ II
  • Llibre de text:  Llatí 2. Editorial Barcanova.
  • Diccionari llatí-català. Editorial Vox.
  • Dossier propi de preparació per a les PAU.
  • Lectura: selecció de les Metamorfosis, d'Ovidi (editorial La Magrana).
  • Lectura: Mostel·lària, una de fantasmes, de Plaute (editorial Adesiara).
  • Aula Moodle.

  SORTIDES I ACTIVITATS EXTRAESCOLARS COMPLEMENTÀRIES

 • L'àrea de Llengües i Cultura Clàssiques organitza cada curs alguna sortida o activitat extraescolar complementària. Les visites a ciutats monumentals (Tàrraco, Bàrcino, Emèrita Augusta, Emporiae...), la participació en el Festival de Teatre Grecollatí de Catalunya o l'assistència a xerrades sobre el món clàssic són algunes de les propostes dels darrers cursos.IMG 20240418 121421