Aquests estudis capaciten per organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l'àmbit nacional i internacional, i per planificar i gestionar les activitats logístiques d'una empresa, d'acord amb la normativa vigent i els objectius establerts per la direcció de l'empresa, en el marc de la qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient.

La durada és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Gestió del Transport (LOGSE).

 

 Mòduls ProfessionalsPresentacions 
M1: Comercialització del Transport i la Logística pdf
M2: Gestió Administrativa del Comerç Internacional  pdf 
M3: Gestió Administrativa del Transport i la Logística pdf 
M4: Gestió Econòmica i Financera de l'Empresa pdf 
M5: Logística d'Emmagatzemament pdf 
M6: Logística d'Aprovisionament pdf 
M7: Organització del Transport de Mercaderies pdf 
M8: Organització del Transport de Viatgers pdf 
M9: Transport Internacional de Mercaderies pdf 
M10: Organització d'altres Serveis de Transport pdf 
M11: Anglès pdf 
M12: Segona Llengua Estrangera pdf 
M13: Formació i Orientació Laboral pdf 
M14: Projecte de Transport i Logística pdf 
M15: Formació en Centres de Treball