La competència general d’aquest títol consisteix  poder gestionar i supervisar qualsevol muntatge i manteniment del sistemes mecatrònics. 

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de tarda de 15:00h a 21:30h

  

 Mòduls ProfessionalsPresentació
M1: Sistemes Mecànics. pdf blau
M2:Sistemes hidràulics i pneumàtics. pdf blau
M3: Sistemes elèctrics i electrónics.  pdf blau
M4: Elements de màquines. pdf blau
M5: Processos de fabricació. pdf blau
M6: Representació gràfica de sistemes mecatrònics. pdf blau
M7: Configuració de sistemes mecatrònics. pdf blau
M8: Processos i gestió de manteniment i qualitat. pdf blau
M9: Integració de sistemes. pdf blau
M10: Simulació de sistemes mecatrònics. pdf blau
M11: Formació i orientació laboral.  pdf blau
M12: Empresa i iniciativa emprenedora. pdf blau
M13: Projecte de mecatrònica industrial. pdf blaupdf blau
M14: Formació en centres de treball. pdf blau