AEA0 Tècnic/a Superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva

La competència general d'aquest títol consisteix en elaborar, gestionar i avaluar projectes d'animació físic-esportius recreatius per a tot tipus d'usuaris, programant i dirigint les activitats d'ensenyament, d'inclusió socioesportiva i de temps de lleure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits de cost previstos.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de matí de 8:00h a 14:30h

  

 Mòduls ProfessionalsPresentació
M1: Valoració de la condició física i primers auxilis pdf blau 
M2: Dinamització grupal pdf blau 
M3: Planificació de l'animació socioesportiva pdf blau
M4:Metodologia de l'ensenyament d'activitats físcoesportives pdf blau
M5: Activitats fisicoesportives individuals pdf blau
M6: Activitats d'oci i temps lliure pdf blau
M7: Activitats físicoesportives d'implements pdf blau
M8: Activitats físicoesportives d'equip pdf blau
M9: Jocs i activitats fisicorecreatives i d'animació turística pdf blau
M10: Activitats físicoesportives per a l'inclusió social pdf blau
M11: Formació i orientació laboral pdf blau
M12: Empresa i iniciativa emprenedora pdf blau
M13: Anglès  
M14: Projecte d'ensenyament i animació socioesportiva pdf blaupdf blau
M15: Formació en centres de treball pdf blau