Amb aquest cicle seràs capaç de desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'utilització i qualitat exigits en els estàndards establerts.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de tarda (15h a 21.30h).

  

 Mòduls ProfessionalsPresentació
M1: Sistemes informàtics pdf
M2: Bases de dades pdf
M3: Programació pdf
M4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d'informació pdf
M5: Entorns de desenvolupament   pdf
M6: Accés a dades   pdf
M7: Desenvolupament d'interfícies  pdf
M8: Programació multimèdia i dispositius mòbils  pdf
M9: Programació de serveis i processos  pdf
M10: Sistemes de gestió empresarial pdf 
M11: Formació i orientació laboral pdf pdf
M12: Empresa i iniciativa emprenedora pdf
M13: Projecte de Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma  pdf
M14: Formació en Centres de Treball  pdf
M15. Implantació d'aplicacions web pdf