La competència general d'aquest títol consisteix en organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laboral comptables, fiscals i financers de una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de tarda de 15:00h a 21:30h

 

 Mòduls Professionals Presentacions
M1. Comunicació i atenció al client pdf
M2. Gestió de la documentació jurídica i empresarial pdf
M3. Procés integral de l'activitat comercial pdf
M4. Recursos humans i responsabilitat social corporativa pdf
M5. Ofimàtica i procés de la informació pdf
M6. Anglès pdf
M7. Gestió de recursos humans pdf
M8. Gestió financera pdf
M9. Comptabilitat i fiscalitat pdf
M10. Gestió logística i comercial pdf
M11. Simulació empresarial pdf
M12. Formació i orientació laboral pdf
M13. Projecte empresarial  
M14. Formació en centres de treball