Amb aquest cicle seràs capaç d’instal·lar, configurar, administrar i mantenir sistemes informàtics garantit el correcte funcionament.

A més a més, al nostre centre hem creat el mòdul de "Programació avançada" perquè els alumnes d'ASIX també coneguin un dels llenguatges amb més sortida professional: el llenguatge Java.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de tarda (15h a 21.30h).

  

 Mòduls ProfessionalsPresentacions
M1: Implantació de sistemes operatius pdf
M2: Gestió de bases de dades pdf
M3: Programació bàsica pdf
M4: Llenguatge de marques i sistemes de gestió d'informació pdf
M5: Fonaments de maquinari pdf
M6: Administració sistemes operatius pdf
M7: Planificació i administració de xarxes pdf
M8: Serveis de xarxa i Internet pdf
M9: Implantació d'aplicacions web pdf
M10: Administració de bases de dades pdf
M11: Seguretat i alta disponibilitat pdf
M12:  Formació i orientació laboral pdf
M13: Empresa i iniciativa emprenedora pdf
M14: Projecte d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa pdf
M15. Formació en Centres de Treball pdf
M16. Programació avançada pdf