Amb aquest cicle seràs capaç d’instal·lar, configurar i mantenir equips informàtics i petites xarxes locals.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de matí.

 

 Mòduls Professionals Presentació
M1: Muntatge i manteniment d'equips pdf
M2: Sistemes Operatius Monolloc pdf
M3: Aplicacions ofimàtiques pdf
M4: Sistemes operatius en xarxa pdf
M5: Xarxes locals pdf
M6: Seguretat informàtica pdf
M7: Serveis de xarxa pdf
M8: Aplicacions Web pdf
M9: Formació i orientació laboral pdf
M10: Empresa i iniciativa emprenedora pdf
M11: Anglès pdf
M12 : Síntesi pdf pdf
M13. Formació en Centres de Treball pdf