Departament de Música

A partir de l'àrea de música accedim al coneixement d'un nou llenguatge lligat estretament al món de l'art i de la sensibilitat. Els alumnes, mitjançant l'aprenentatge teòric d'aquesta matèria que es va realitzant durant els diferents cursos, participen activament en la pràctica de la música a través de la coral i del grup instrumental de l'Institut. De la mateixa manera l'àrea ofereix una visió estètica i històrica del món de la música encaminada a crear una consciència realista i crítica del fenomen musical.

Membres del departament

  • Brunet Sabarich, Felip
  • Simon Plazas, Joan Miquel

Estudis

  • En construcció.

Activitats

  • En construcció.

Llibres

  • En construcció.