L’Institut, en una jornada de networking

Aquesta jornada dedicada al treball en xarxa fou organitzada per l’Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera, en col·laboració amb el departament d’Empresa i Ocupació a través de Catalunya Emprèn, la Universitat Rovira i Virgili, la Diputació de Tarragona i Caixabank. Aquesta activitat es convoca anualment i té com a objectiu fomentar la relació entre empreses, emprenedors i comerços del territori.

S’hi van inscriure més de 40 empreses i es va desenvolupar en dues parts, la primera va consistir en la xerrada “Vendre per Internet i no morir en l’intent” del Sr. Josep Albertí, responsable de Grera, que va oferir una visió de les oportunitats que ofereix el món online per a les empreses, així com les eines necessàries per tenir presència a la xarxa. La segona part es va centrar en l’intercanvi d’experiències i d’informació entre tots els participants a través d’entrevistes curtes per tal d’establir possibles sinèrgies, cooperacions comercials i empresarials que afavoreixen el treball en xarxa i la creació de noves oportunitats de negoci.

En la fase de les entrevistes, el nostre centre va oferir a les empreses la col·laboració en accions que ja s’estan duent a terme com és la posada en disposició del nostre alumnat per cursar el mòdul d’FCT (Formació en centres de treball) o la nova FP Dual (Formació professional Dual). Per altra banda, també es va proposar a les empreses la possibilitat d’aprofitar el talent dels nostres joves estudiants de formació professional per tal de resoldre problemes que aquestes els puguin plantejar. Finalment, es va informar l’empresariat de la participació activa del nostre Institut en les Xarxes FP Innova i Emprenedoria, cosa que facilita, si així ho desitgen, la prestació de serveis a les empreses en col·laboració amb el nostre alumnat.