Sortida a Querol

Els dies 24 i 25 d’abril l’alumnat de 3r d’ESO de la matèria de Biologia i Geologia va fer una sortida acadèmica a Querol per treballar els ecosistemes i observar els efectes de la intervenció humana i del canvi climàtic sobre el medi.

Van fer un recorregut per estudiar l’ecosistema aquàtic del riu Gaià i les zones humides de Querol; treballaren l’estructura de l'ecosistema, factors biòtics i abiòtics, hàbitats, nínxols ecològics, relacions interespecífiques, piràmides tròfiques i altres serveis ecosistèmics. 

El dia 24 hi van anar els grups B, C i la meitat de l'A, i el dia 25 els grups D, E i meitat de l'A.