Preparació trobada esportiva

Els alumnes de 2n del CFGS d’Ensenyament i Animació Socioesportiva han preparat una trobada esportiva als alumnes de l'IFE i el SIEI de l’Institut Narcís Oller. Dinàmiques com aquesta preparen als nostres alumnes a elaborar, gestionar i dirigir activitats d'ensenyament-aprenentatge.