L’Institut: innovació en fabricació mecànica

valència2.jpgL’alumnat i el professorat de Mecanització i Soldadura viatja a València en el marc del tancament de les activitats del Projecte d’Innovació de Fabricació Mecànica de l’Institut.

 Tal com ja us havíem informat durant el curs passat, l’Institut Jaume Huguet, juntament amb uns altres cinc centres de Formació Professional d’arreu de l’Estat, va participar en el Projecte d’innovació i transferència de coneixement “El Conocimiento como motor de desarrollo de la Fabricación Mecánica: e-manufacturing”.

En el marc d’aquest projecte subvencionat íntegrament pel Ministeri d’Educació i el Fons Social Europeu, s’ha promogut la col·laboració i transferència de coneixement entre empreses i escoles de Formació Professional. 

Aquest projecte es va acabar el passat 10 d’octubre i, amb aquest motiu, una cinquantena d’alumnes dels cicles formatius de la família professional de Fabricació Mecànica, juntament amb els professors, es van desplaçar a València per participar en la verificació final dels resultats obtinguts en totes les activitats desenvolupades durant la realització dels treballs d’innovació.

 

Durant tot el matí, els alumnes van visitar el Parc Tecnològic de Paterna, concretament l’Institut Tecnològic Metalmecànic, i en van conèixer els laboratoris i l’aplicació de tècniques de prototipat aplicades a la fabricació de productes amb diversos tipus de materials, tant metàl·lics com plàstics.

Després de la visita al Parc Tecnològic, va començar l’activitat central de la jornada al Centre Integrat de Formació Professional Ciutat de l’Aprenent de València. Allà l’alumnat va poder comprovar el resultat del treball realitzat durant el projecte, que ha consistit en la fabricació conjunta per part dels cinc centres participants (Saragossa, Jaén, Santander, València i Valls), d’un conjunt mecànic tecnificat en quatre estacions; s’ha aplicat el treball cooperatiu i la descentralització de les decisions, s’ha executat les tecnologies i s’ha aplicat el coneixement que diferents empreses punteres han anat transferint als centres d’FP durant la realització del projecte. Durant la visita també es va poder comprovar directament el bon funcionament del conjunt mecànic fabricat i els bons resultats que s’han assolit amb la interacció entre els centres de Formació Professional i les empreses col·laboradores.

 valència3

El projecte

En el cas de l’Institut Jaume Huguet, per dur a terme les activitats del projecte d’innovació, una important empresa fabricant de maquinària va cedir un torn industrial CNC, amb torreta motoritzada en dos eixos, axial i radial, equipat amb la tecnologia més avançada que existeix actualment al mercat en aquest camp, valorat en prop de 60.000 €, i encara inexistent en la majoria d’empreses del nostre entorn. Amb aquesta màquina, el Departament de Fabricació Mecànica de l’Institut actualitzà la tecnologia i materialitzà una aliança de transferència de coneixement que beneficiarà tots els alumnes dels cicles formatius, tant els de Grau Mitjà de Mecanització o Soldadura i Caldereria, com els de Grau Superior de Disseny en Fabricació Mecànica o Mecatrònica Industrial.

Paral·lelament i arran d’aquest mateix projecte d’innovació, els equipaments informàtics tant de maquinari com de programari de l’àrea de Fabricació Mecànica s’han actualitzat a través de la cessió per part d’una altra empresa d’àmbit nacional, la qual també participa en aquest projecte, amb una aula de simulació en fabricació mecànica que està equipada amb els programes necessaris perquè l’alumnat pugui desenvolupar aquest projecte. L’aula de simulació té 20 estacions de treball equipades amb programari de disseny, programació i simulació CNC, cosa que permet aprofundir en la transferència de coneixement cap al Departament de Fabricació Mecànica del centre.

Des del passat mes de gener, quan el responsable d’aquest projecte, José Luís Huertas, va visitar les instal·lacions i tallers de l’Institut Jaume Huguet es va començar a posar fil a l’agulla a les diferents accions que el professorat i l’alumnat de la família professional de Fabricació Mecànica de l’Institut emprendria conjuntament amb els socis d’altres centres d’arreu d’Espanya. Huertas va fer una valoració molt positiva de l’estat de les instal·lacions de la família professional de Fabricació Mecànica i va concloure que el projecte d’innovació que ell coordinava, havia consolidat el nostre institut com un dels centres de Formació Professional inicial més ben posicionats en l’àmbit de la Fabricació Mecànica d’arreu de l’Estat.

Pel que fa a la vessant d’investigació, Huertas va remarcar la importància que tindria per a l’Institut la renovació de la bibliografia relacionada amb la fabricació mecànica: el projecte ha posat a disposició del centre prop de 150 volums, alguns en llengua anglesa, que quedaran al centre com a pòsit de coneixement i consulta de temes relacionats amb la fabricació mecànica.

Amb aquest projecte d’innovació, doncs, d’una banda s’actualitzen les instal·lacions i els equipaments tecnològics dels cicles formatius de Fabricació Mecànica que s’imparteixen al centre i, per l’altra, es podrà iniciar la transferència de coneixement a les empreses. Això permetrà consolidar la formació professional de l’Institut com la millor eina per afrontar el futur professional i laboral dels joves, els treballadors i els desocupats de la nostra comarca i, alhora, també obre la porta a les empreses de l’entorn per tal que puguin fer ús dels equipaments del centre.Cambiar tamañovalència4