Concurs de prevenció Fototreball

S’han fet fotografies sobre el tema de la importància de la seguretat i la salut laboral en el treball amb la finalitat que l’alumnat valori la importància de la cultura preventiva en tots els àmbits i activitats de l’empresa, i que relacioni les condicions laborals amb la salut del treballador o treballadora.

D’altra banda, amb la participació en aquest concurs, es pretén també classificar els factors de risc en l’activitat i els danys que se’n poden derivar, identificar les situacions de risc més habituals en els entorns de treball del tècnic/a, determinar l’avaluació de riscos en l’empresa i les condicions de treball amb significació per a la prevenció en els entorns de treball relacionats amb el perfil professional del tècnic/a.

Fotografia de Josep M. Tosas Ferré